OBSAH EPI PRÁVNYCH SYSTÉMOV

Dostupné sú 3 varianty EPI Právnych systémov.
Každý klient s môže vybrať, ktorý z nich najviac zodpovedá jeho požiadavkám:

Dostupnosť produktov v EPI Právnych systémoch Basic Medium Premium
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Predpisy EÚ
Rozhodnutia súdov
Kalkulačky
Komentáre k zákonom
Odborné články
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Interné firemné predpisy
Finančný spravodajca
Účtovné súvzťažnosti
Justičná revue
Eurokódex komentáre
Eurokódex judikatúra a monotematiky
Obchodný vestník
Vestník MZ SR
Vestník MŽP SR

Jednotlivé EPI produkty je možné zakúpiť a využívať aj samostatne.

Získajte prístup so všetkými benefitmi systému až na 7 dní zdarma.

Testovanie je nezáväzné, po ukončení nie je povinná žiadna platba.

Nastavenia cookies

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené