FUNKCIE A SLUŽBY

Všetky funkcie a služby sú súčasťou EPI Právneho systému Basic, Medium aj Premium.

PREPOJENIE DOKUMENTOV

Súvisiace predpisy a vykonávacie predpisy
Zo Zbierky zákonov je systém prepojený pri jednotlivých ustanoveniach zákona (§, ods., písm.) na predpisy, ktoré príslušné ustanovenie menia, boli nimi menené, rušia, boli nimi rušené, na ktoré predpis odkazuje, ako aj súvisiace vykonávacie predpisy.

Súvisiace dokumenty
Systém je prepojený pri jednotlivých ustanoveniach predpisov na súvisiace dokumenty, a to v podobe komentárov, finančných spravodajcov, rozhodnutí súdov, odborných článkov, príkladov z praxe, vzorov zmlúv a právnych podaní atď.

POROVNÁVANIE ČASOVÝCH VERZIÍ

Porovnávanie dvoch časových verzií predpisu
Systém porovnáva ktorékoľvek 2 časové verzie predpisu. Porovnávané časové verzie nemusia byť po sebe idúce. Zmeny v ustanoveniach sú farebne zvýraznené. Dokument so zobrazenými zmenami je možné farebne uložiť do formátu PDF alebo vytlačiť.

Porovnávanie všetkých časových verzií predpisu naraz
Systém umožňuje zobraziť všetky časové verzie predpisu v jednom dokumente, čím umožňuje zobraziť prehľad všetkých zmien naraz. Poskytuje tak kompletný historický prehľad zmien jednotlivých ustanovení, pričom zobrazuje aj znenie, ktoré ešte len nadobudne účinnosť.

PERSONALIZÁCIA OBSAHU

Vlastná štruktúra často po užívaného obsahu
Systém umožňuje užívateľom vytvoriť si vlastnú štruktúru často používaných dokumentov a právnych predpisov. Dokumenty je možné ľubovoľne organizovať: ukladať ich do záložiek a vytvárať nové, upravovať názvy, meniť poradie, odstraňovať alebo presúvať dokumenty medzi jednotlivými záložkami. Množstvo a štruktúra vytvorených záložiek vrátane dokumentov v nich uložených sú neobmedzené. Zároveň si môže užívateľ zvoliť, čo chce mať zobrazené po prihlásení do systému, vďaka čomu budú jeho záložky zobrazené po prihlásení vždy ako prvé.

VYHĽADÁVANIE

Vyhľadávanie dokumentov a slov v texte
Systém prostredníctvom jediného vyhľadávača nájde vami požadovanú informáciu naraz v celom obsahu systému, pričom nemá žiadne textové obmedzenia. Súčasne využíva prediktívne písanie, vďaka čomu pri písaní priamo ponúka najčastejšie hľadané výrazy k práve písanému textu. Súčasťou systému je aj vyhľadávanie slovných spojení v texte predpisu vrátane zvýraznenia nájdených výrazov a zoznamu ustanovení, v ktorých sa nachádzajú, s priamym prepojením na ustanovenie.

HISTÓRIA

História otvorených dokumentov
Systém automaticky ukladá užívateľom otvorené dokumenty do jeho histórie prehľadávania. V rámci Zbierky zákonov SR si systém ukladá aj jednotlivé ustanovenia, s ktorými užívateľ pracoval. Umožňuje tak veľmi rýchly návrat k otváraným dokumentom v rámci celého obsahu systému.

NOTIFIKÁCIE

E-mailové správy v deň vydania
Prostredníctvom notifikácií môžete byť informovaní e-mailovou správou „Práve vyšlo“ vždy v deň vydania právneho predpisu. Týždenné e-mailové notifikácie informujú o prehľade nových účinných predpisov a nových konsolidovaných znení, ktoré v danom týždni nadobudli účinnosť.

AKTUALIZÁCIA

Denná aktualizácia bez inštalácie
Používanie systému si nevyžaduje žiadnu inštaláciu. Obsah je automaticky aktualizovaný - Zbierka zákonov je aktualizovaná v deň uverejnenia nového právneho predpisu v tlačenom periodiku.Pravidelná aktualizácia ostatných dokumentov (komentáre k zákonom, odborné články, vzory zmlúv atď.) prebieha tak, aby zodpovedali aktuálnym zneniam právnych prepisov.

EXPORT DOKUMENTOV

Ukladanie, odosielanie a tlač dokumentov
Systém prostredníctvom jedného kliknutia umožňuje export dokumentov do formátu PDF alebo DOC. Vzory zmlúv, tlačivá a formuláre sú v systéme v editovateľnom formáte. Všetky dokumenty v systéme je možné štandardne vytlačiť alebo odoslať odkazy na dokumenty do e-mailovej schránky.

Vyskúšajte si prácu s EPI na 7 dní zdarma. Stačí len vyplniť kontaktný formulár a do 48 hodín Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.

Testovane je nezáväzné, po ukončení nie je povinná žiadna platba.

Nastavenia cookies

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. © 2010-2024, všetky práva vyhradené